December 2018

October 2018

APOLLIS – PRIEVOZSKÁ

Rezidenčný projekt v mestskej časti Ružinov prebieha realizácia Projekt Apollis vznikol z úvahy priniesť kvalitné a dostupné bývanie do oblasti Bratislavskej mestskej časti Ružinou hraničiacou so Starým mestom, s vysokou administratívnou vyťaženosťou územia a naproti tomu nízkou dostupnosťou bývania. Rekonštrukciou a dostavbou jestvujúcich objektov projekt Apollis vytvoril viac ako 70 bytov s občianskou vybavenosťou. www.apollis.sk

September 2018

March 2018

September 2016

September 2015

June 2015

MODRÁ GUĽA – SUCHÉ MÝTO

Rezidenčný projekt v centre Bratislavy, 2014 – 2015 Projekt Modrej gule prináša nový pohľad na malometrážne byty v historickom centre hlavného mesta prenesením moderného pohľadu na Bývanie spolu s rešpektovaním historických čŕt mesta. Svojim umiestnením a vnútorným riešením je jedinečným projektom plným komfortu, originality, čistých línií a pocitov z historického centra veľkomesta. Rekonštrukciou dvoch objektov vzniklo 76 bytových jednotiek, s 2, 3 a 4 izbovými bytmi.

September 2014