Stavebná činnosť

máj 2020

Autosalón Audi – DS CAR

Autosalón Audi sme dokončili v roku 2017. Naša spoločnosť zabezpečila celkový manažment stavebných prác v interiéri a teda aj koordináciu prác externých dodávateľov. Firma INPORTANTE dodávala okrem toho aj všetky sadrokartónové konštrukcie a znížené podhľady. Zároveň sme realizovali všetky povrchové úpravy,t.j. nátery, tapety, obklady, dlažby a montáž kobercov. Všetky interiérové dvere, vrátane protipožiarnych boli tiež dodávané firmou INPORTANTE. Realizácia: Ing. arch. Erika Pónya Tóthová.

apríl 2019

október 2018

jún 2015