Realizovaná rekonštrukcia bývalého závodu AB Kozmetika