Banco Casino | Košice | 2018 – Fotogaléria

Návrhy mladého talentovaného archtiekta sme realizovali v Košiciach.

Projekt: Ádám Csóka